Aktualności

W dniu 30.12.2010r Firma PHU Auto – Kompleks Grzegorz Wyrobek wraz z przedsiębiorstwem PRIM S.A oraz BIEGIER Sp. z o.o.podpisała umowę z Zakładem Inżynierii Miejskiej w Mikołowie na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Zbożowej, ul. Ks. Górka, ul. Spyry oraz ul. Wolnego w Mikołowie – Zadanie C.1.36, Zadanie C.1.37., C.2.38 oraz C.2.39. Zadania te obejmują wykonanie 16500m kanalizacji sanitarnej, 1200m kanalizacji deszczowej, budowę 2 tłoczni oraz 4000m sieci wodociągowej. Łączna wartośćinwestycji w ramach tych czterech zadań wynosi 21.406.274,00 zł i jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.12.2012r.

Dnia 27.10.2010r firma PHU Auto – Kompleks Grzegorz Wyrobek została zaproszona do podpisania umowy z Zakładem Inżynierii Miejskiej w Mikołowie na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kuźnickiej w Mikołowie – Zadanie A.8.21 w ramach przedsięwzięcia pn: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów". Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o średnicy 500mm i długości 3950m. Inwestycja zostanie zrealizowana za łączną kwotę 6.987.562,25 zł do dnia 31.01.2012r.

W dniu 11.10.2010r Firma PHU Auto – Kompleks Grzegorz Wyrobek wraz z przedsiębiorstwem Geo-Bud – T.B.M.Sp z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Budowlano – Melioracyjnym TOLOS Sp.J. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Żorach na wykonanie Kontraktu nr 6 pn:"Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w dzielnicy Rój, Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach – Zadanie III etap 1". Zadanie będzie polegało na budowie 20600m kanalizacji sanitarnej, 3 pompowni ścieków, 3 zbiorników retencyjnych, 2000m kanalizacji deszczowej oraz 9700m sieci wodociągowej. Całkowity koszt realizacji oszacowano na kwotę 14.721.290,61zł, a jej zakończenie zaplanowano na 30.06.2013r.
« poprzednia | 123 | następna »