PHU Auto Kompleks - przeciski i przewierty sterowane.

PHU Auto – Kompleks prowadzi działalność w zakresie inżynierii bezwykopowej. Nasza firma wykonuje przewiert sterowany metodą bezwykopową za pomocą hydraulicznej wiertnicy poziomej, przewierty sterowane realizowane są natomiast poprzez wiercenia kierunkowe oraz przeciski urządzeniami pneumatycznymi. Oprócz tego budujemy sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej oraz grawitacyjnej, sieci gazowe nisko i średniociśnioniowe czy sieci teletechniczne. Dodatkowym obszarem naszej działalności jest świadczenie usług wynajmu sprzętu budowlanego, obniżania poziomu wód gruntowych, hydrodynamicznego czeszczenia sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, wyburzania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz wszelkich robót ziemnych.

Zapraszamy do zapoznania się z przewierty sterowane oraz naszą pozostałą ofertą.

W dniu 30.12.2010r Firma PHU Auto – Kompleks Grzegorz Wyrobek wraz z przedsiębiorstwem PRIM S.A oraz BIEGIER Sp. z o.o.podpisała umowę z Zakładem Inżynierii Miejskiej w Mikołowie na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Zbożowej, ul. Ks. Górka, ul. Spyry oraz ul. Wolnego w Mikołowie – Zadanie C.1.36, Zadanie C.1.37., C.2.38 oraz C.2.39. Zadania te obejmują wykonanie 16500m kanalizacji sanitarnej, 1200m kanalizacji deszczowej, budowę 2 tłoczni oraz 4000m sieci wodociągowej. Łączna wartośćinwestycji w ramach tych czterech zadań wynosi 21.406.274,00 zł i jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.12.2012r.