Aktualności

PHU Auto – Kompleks Grzegorz Wyrobek wraz z Firmą Geo-Bud – T.B.M.Sp z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Budowlano – Melioracyjnym TOLOS Sp.J. w dniu 27.09.2010r podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Żorach na wykonanie Kontraktu nr 6A pn:"Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w dzielnicy Rój, Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach – Zadanie III etap 2".Planowany zakres robót obejmuję budowę 18700 m kanalizacji sanitarnej, 5 przepompowni ścieków, 4 zbiorniki retencyjne, 2000m kanalizacji deszczowej oraz 5200m sieci wodociągowej. Wartość inwestycji wynosi 17.762.357,09 zł, a jej realizacja zostanie zakończona w 30.06.2013r.

W dniu 13.09.2010r Firma PHU Auto – Kompleks Grzegorz Wyrobek wraz z przedsiębiorstwem PRIM S.A oraz Geo-Bud – T.B.M.Sp z o.o. podpisała umowę z Zakładem Inżynierii Miejskiej w Mikołowie na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Korfantego i ul. Przelotowej w Mikołowie – Zadanie C.3.40 oraz Zadanie C.3.41.Zadania te obejmują wykonanie 12400m kanalizacji sanitarnej, 2500m kanalizacji deszczowej, budowę 3 tłoczni oraz 6100m sieci wodociągowej. Łączna wartość inwestycji wynosi 22.687.563,13 zł i jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko( Zadanie C.3.40- 10.848.578,41zł, Zadanie C.3.41- 11.838.984,72zł ). Zakończenie inwestycji planowane jest na 29.02.2012r.

W dniu 5.07.2010r w sali sesyjnej Urzędu Miastu Chełmek Przedsiębiorstwo Auto – Kompleks Grzegorz Wyrobek wspólnie z Firmą PRIM S.A. podpisało umowę z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmku na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Chełmek, w zlewni oczyszczalni w Oświęcimiu – Kontrakt W2. Realizacja obejmuje budowę 12635m kanalizacji grawitacyjnej oraz 2531m kanalizacji tłocznej, a ponadto przewiduje budowę 21 przepompowni ścieków. Zamówienie to będzie realizowane w oparciu o warunki projektowania i wykonania.Łączny koszt inwestycji wynosi 9.276.880,00 złi jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30.11.2013r.