Wykonamy kolejne 4 realizacje w ramach poprawy gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów. | 2010-12-30

W dniu 30.12.2010r Firma PHU Auto – Kompleks Grzegorz Wyrobek wraz z przedsiębiorstwem PRIM S.A oraz BIEGIER Sp. z o.o.podpisała umowę z Zakładem Inżynierii Miejskiej w Mikołowie na budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Zbożowej, ul. Ks. Górka, ul. Spyry oraz ul. Wolnego w Mikołowie – Zadanie C.1.36, Zadanie C.1.37., C.2.38 oraz C.2.39. Zadania te obejmują wykonanie 16500m kanalizacji sanitarnej, 1200m kanalizacji deszczowej, budowę 2 tłoczni oraz 4000m sieci wodociągowej. Łączna wartośćinwestycji w ramach tych czterech zadań wynosi 21.406.274,00 zł i jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.12.2012r.


<< wróć