Zrealizujemy budowę kolejnych 4 km kanalizacji sanitarnej dla miasta Mikołów. | 2010-10-27

Dnia 27.10.2010r firma PHU Auto – Kompleks Grzegorz Wyrobek została zaproszona do podpisania umowy z Zakładem Inżynierii Miejskiej w Mikołowie na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kuźnickiej w Mikołowie – Zadanie A.8.21 w ramach przedsięwzięcia pn: "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów". Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o średnicy 500mm i długości 3950m. Inwestycja zostanie zrealizowana za łączną kwotę 6.987.562,25 zł do dnia 31.01.2012r.


<< wróć