Wykonamy kolejny etap budowy sieci wodno – kanalizacyjnej w aglomeracji Żory. | 2010-10-11

W dniu 11.10.2010r Firma PHU Auto – Kompleks Grzegorz Wyrobek wraz z przedsiębiorstwem Geo-Bud – T.B.M.Sp z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Budowlano – Melioracyjnym TOLOS Sp.J. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Żorach na wykonanie Kontraktu nr 6 pn:"Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w dzielnicy Rój, Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach – Zadanie III etap 1". Zadanie będzie polegało na budowie 20600m kanalizacji sanitarnej, 3 pompowni ścieków, 3 zbiorników retencyjnych, 2000m kanalizacji deszczowej oraz 9700m sieci wodociągowej. Całkowity koszt realizacji oszacowano na kwotę 14.721.290,61zł, a jej zakończenie zaplanowano na 30.06.2013r.


<< wróć