O firmie

Historia firmy sięga 1993r. Przedsiębiorstwo Auto – Kompleks to firma działajaca na terenie całego kraju i specjalizująca się w usługach inżynieryjno – budowlanych oraz wynajmie sprzętu budowlanego. Główne kierunki naszej działalności to przewierty sterowane, przeciski, budowa przesyłowych obiektów liniowych, wynajem sprzętu budowlanego, obniżanie poziomu wód gruntowych, hydrodynamiczne czyszcenie sieci kanalizacyjnych i wodociagowych, wyburzanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz roboty ziemne. Naszymi klientami są jednostki samorządu terytorialnego, prywatne przedsiębiorstwa oraz inne jednostki organizacyjne stawiające na rzetelność, fachowość i terminowość zlecanych zadań.

W ciągu 17 lat firma zdobyła bogate doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów budowlanych. Wszystkie dotychczasowe realizacje pozwoliły nam na pogłębienie wiedzy w wykonywaniu zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, budowy sieci gazowych oraz budownictwa ogólnego. Posiadanie najnowocześniejszych urządzeń do budowy podziemnej infrastruktury metodą bezwykopową poprzez zastosowanie maszyn realizujących przewierty sterowane oraz wiertnic do wykonywania przewiertów poziomych pozwoliło nam na zdobycie ogromnej przewagi nad konkurencją. Misją firmy jest kompleksowe świadczenie usług najwyższej jakości w pełni satysfakconujących naszych klientów.