Usługi w zakresie

Przewierty sterowane i przeciski:

 • wykonywanie kanałów - przewierty metodą bezwykopową do średnicy zewnętrznej Ø600mm za pomocą hydraulicznej wiertnicy poziomej firmy Perforator typu PBA 95 .

Jest to wiertnica o sile wcisku na poziomie 1000 kN, momencie obrotowym wynoszącym 1800 daNm i niewielkich gabarytach wykorzystująca videooptyczny system pomiarowy. Pozwala ona na wykonanie przecisków na głębokości do 6 m, w terenach silnie zurbanizowanych, w różnych warunkach gruntowych. Maksymalna długość jednego odcinka (od studni do studni) to L = 75 mb, umożliwia ona zabudowanie głównie rur kamionkowych o ośrednicy DN 150 - DN 400 mm. Długość wciskanych rur to odcinki 1 lub 2m. Urządzenie jest przystosowane do pracy przy przewiercie sterowanym w studniach o przekroju kołowych lub prostokątnym.

 • wykonywanie kanałów - przeciski metodą bezwykopową do średnicy zewnętrznej Ø800mm poprzez wiercenia kierunkowe HDD – przewierty sterowane z wykorzystaniem sterowanej wiertnicy horyzontalnej Vermeer Navigator 36x50 oraz Vermeer Navigator 24x40.

Zaletą tej technologii jest minimalny wpływ na środowisko oraz bardzo szybki postęp prowadzonych prac wiertniczych.. Przewierty sterowane mają zastosowanie wszędzie gdzie budowa tradycyjnych instalacji w wykopach jest niemożliwa lub niepraktyczna. Przewiert sterowany pozwala na wykonanie sieci z PE, PVC oraz rur stalowych.

 • przeciski wykonywane urządzeniami pneumatycznymi typu kret o średnicy do 500mm z możliwościa zabudowy zarówno rur PE jak i stalowych.

Budowy przesyłowych obiektów liniowych:

 • sieci wodociągowe z rur PE, PCV oraz żeliwa sferoidalnego,
 • sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej z rur PE, PCV i kamionki glazurowej oraz kanalizacji deszczowej
 • sieci gazowych stalowych oraz PE nisko i średniociśnieniowych – firma posiada stosowne uprawnienia do budowy tego typu obiektów na obszarze działania Górnośląskiej Spółki Gazownictwa oddział w Zabrzu.
 • sieci teletechnicznych

Wynajmu sprzętu budowlanego:

 • koparek kołowych i gąsienicowych o wadze od 1,5 t do 25 t
 • koparko – ładowarek
 • spycharek
 • walcy wibracyjnych i okołkowanych o wadze od 3t do 8t
 • miniładowarek
 • samochodów samowyładowaczych o ładowności od 3t do 18t
 • młotów wyburzeniowych o wadze od 150 kg do700 kg

Obniżania poziomu wód gruntowych

Obniżania poziomu wód gruntowych za pomocą agregatów pompowych PT90 metodą igłofiltrów, drenaże i odwodnienia terenu.

Hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

Hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnych i wodociągowych z zastosowaniem samochodu specjalistycznego.

Wyburzania i rozbiórki obiektów budowlanych

Wyburzania i rozbiórki obiektów budowlanych za pomocą koparek o wadze do 25t wyposażonych w hydrauliczne młoty wyburzeniowe o wadze do 700 kg

Robót ziemnych

Makro i mikro niwelacja terenu, wykonywanie wykopów liniowych i kubaturowch